Přeskočit navigaci.
Domů

Řečové vzory

Mluvčí, kteří byli do korpusu vybráni, prošli poslechovým testem typu „řečový vzor“. Za řečový vzor je považován každý mluvčí, který svým (pravidelným) vystupováním působí na širokou veřejnost, nejčastěji tedy prostřednictvím médií (termín řečový vzor tedy nemá jen pozitivní význam). Poslechové testy typu „řečový vzor“ slouží k mapování podoby mluvených projevů u současných mluvčích v rozhlase nebo v televizi. Při hodnocení daného mluvčího v těchto testech jde především o zaznamenání subjektivního spontánního pocitu, ne o detailní fonetickou analýzu. Posluchači jsou proto instruováni, aby brali v potaz nejen zřetelnou výslovnost, ale například i mluvní tempo, umístění nádechů, hlasitost projevu a celkové působení mluvčího (příjemnou výšku a barvu hlasu atd.). Každého z mluvčích hodnotilo v průměru 100 posluchačů (jejichž mateřským jazykem je čeština), mezi nimiž byly zastoupeny všechny věkové kategorie dospělých z celého území České republiky.

V následující tabulce se můžete dozvědět, jak byli jednotliví mluvčí posluchači ohodnoceni. Maximálně mohl získat každý mluvčí od hodnotitele 7 bodů, minimálně 1 bod. Čím víc se tedy průměr blíží sedmičce, tím lépe byl daný mluvčí hodnocen (posluchačům připadal ideální, mohl by sloužit jako vynikající řečový vzor), neutrální výkony se pohybují kolem čtyřky. Pokud by některý z mluvčích působil zcela nepřijatelně, získal by hodnocení blížící se jedničce.

 
Jméno mluvčího

Zkratka mluvčího

Průměrné hodnocení

Markéta Bartošová

bartos

4,14

Šárka Daňková

dank

5,09

Ladislav Dvořák

dvor

3,96

Jana Klusáková

klus

4,82

Aleš Kouba

kouba

3,35

Vladimír Kroc

kroc

4,48

Renata Kropáčková

kropac

4,88

Martin Křížek

krizek

5,25

Ivana Šimánková

siman

6,03

Břetislav Tureček

turec

4,41

Roman Víšek

visek

5,39

Renáta Volfová

volf

4,61

Lucie Weissová

weiss

4,85

Eva Ziliziová

zili

5,96

Jakub Železný

zel

4,28

Václav Žmolík

zmol

4,26