Přeskočit navigaci.
Domů

Korpus Monolog

 

Korpus Monolog obsahuje nahrávky a ortografické přepisy monologických veřejných projevů profesionálních mluvčích veřejnoprávního Českého rozhlasu. Byl vytvořen především jako jeden z dosud mála zdrojů výzkumu současného výslovnostního úzu/normy v českých médiích. Ačkoli byl primárně určen zejména k analýzám fonetickým, lze jej využít i při zkoumání jiných jazykových rovin.

Po vyhledání určitého slova (nebo hláskového spojení atd.) v přepisech si uživatel korpusu může přehrát odpovídající sekvenci audiozáznamu.

Verze Monolog 1.0 byla vybudována v letech 2010–2012 v rámci studentského projektu „Korpus nahrávek českých řečových vzorů“ financovaného pod číslem 0264/2010 Grantovou agenturou UK, s podporou RVO: 68378092 a s přispěním projektu LINDAT-Clarin*.

Verze Monolog 1.1 vznikla v roce 2016 s podporou RVO: 68378092 v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

 

 

 

 

*This work has been using language resources developed and/or stored and/or distributed by the LINDAT-Clarin project of the Ministry of Education of the Czech Republic (project LM2010013).