Přeskočit navigaci.
Domů

Uživatelský účet

Přístup ke korpusu Monolog Vám bude umožněn poté, co vyplníte a odešlete následující formulář. Poté Vám bude elektronicky sděleno  přístupové heslo.
Prohlášení uživatele korpusu Monolog
  1. Zavazuji se, že přístup ke korpusu Monolog použiji výhradně k nekomerčním účelům (výzkum, studium, výuka apod.).
  2. Při publikování jakýchkoliv dat získaných z korpusu uvedu korpus Monolog jako jejich zdroj.
  3. Nebudu zveřejňovat zvukové nahrávky z korpusu Monolog.
  4. Úplný bibliografický údaj o publikované práci, ve které byla použita data z korpusu Monolog, zašlu autorce korpusu na e-mailovou adresu stepanova.ver<zavináč>gmail.com.
  5. Přístup ke korpusu Monolog je nepřenosný. Zavazuji se, že bez souhlasu správce korpusu neposkytnu přístup dalším uživatelům.
  6. Souhlasím s tím, že si správce korpusu Monolog vyhrazuje právo změnit podmínky pro přístup ke korpusu a podmínky jeho využívání, pokud to bude nutné.
  7. V případě nedodržení podmínek pro užívání korpusu ze strany uživatele (zejména bude-li porušena podmínka nekomerčního využití korpusu) si správce vyhrazuje právo zrušit právo přístupu ke korpusu.
Informace o účtu
Použití mezer je povoleno; interpunkce není povolena s výjimkou teček, spojovníků a podtržítek.
Zadejte platnou e-mailovou adresu. Na tuto adresu budou posílány všechny e-maily. E-mailová adresa se nezveřejňuje a použije se jedině, pokud požádáte o zaslání zapomenutého hesla nebo o upozorňování na novinky.
Kontrola

Antispamová otázka: Název prvního dne víkendu?

Vložte, prosím, odpověď na otázku.