Přeskočit navigaci.
Domů

Transkripce

 

Nahrávky v korpusu Monolog jsou přepsány ortografickým způsobem. Detailní fonetický přepis by vyhledávání spíše komplikoval, navíc by se kvůli časové i odborné náročnosti transkripcí neúměrně navýšil rozpočet projektu, díky němuž korpus vznikl. V transkripcích se neužívá interpunkce ani velká písmena, u pravopisných dublet byla při přepisu zvolena ta, která je v Pravidlech českého pravopisu (1994) uvedena na prvním místě.